VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Bohumila ROTHOVÁ, CFMP

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA

1989-1991 ZŠ Jana Broskvy 3, Brno

1991-1993 ZŠ Antonínská 3, Brno- s rozšířenou výukou NJ

1993-2001 Gymnázium Matyáše Lercha s výukou NJ

2001-2007 Lékařská fakulta MU Brno, všeobecné lékařství

                   2005 semestr Ruhr-Universität Bochum SRN

2007-2010 rodičovská dovolená-syn

2010-2017 Ambulance praktického lékaře s.r.o. , MUDr. Petr Sovadina

                   2014 atestace z VPL

2017-2019 Ambulance praktického lékaře MUDr. Radvana Ergensová

od 1.1.2020  vlastní soukromá praxe


KURZY a SEMINÁŘE:

-od r. 2009 výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii BIP, t.č. supervizní část

- stáž Hnízdo zdraví MUDr. Jan Hnízdil 2018

- Psychosomatika I-VI MUDr. Jarmila Klímová

- Byliny léčí- Jarmila Podhorná 2019
- Biosynteticá přípravka 2020

- kurz Síla dechu Scott Schwenk 2022

- 2021 -2022 komplexní studium funkční medicíny na FMU v Kalifornii

-od r. 2021 výcvik v párové a rodinné terapii IPPART Praha

- další semináře a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, jsem držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání


MUDr. Katarína CHVÍLOVÁ

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA

1993- 1997: ZŠ Tilgnerova 14, Bratislava , SR

1997-2005: Osemročné gymnázium Tilgnerova 14, Bratislava, SR

2005-2011: Lékařská fakulta Masarykove univerzity Brno, obor- všeobecné lékařství, titul: MUDr.

2011- 2013: Lékář na Dermatovenerologické klinice FN Brno

2013- 2021: Ambulance všeobecného praktického lékaře MUDr. R. Stehlíka, Brno - postgraduální vzdělání v oboru Všeobecné praktické lékařství

2021: Atestace z oboru Všeobecné praktické lékařství - specializační způsobilost

Doplňkové vzdělání, stáže:

2004 - Studium na střední škole v USA, Springfield High School, PA, USA

2010 - Stáž na Klinike detskej anesteziológie a resuscitácie, Bratislava, SR

SEMINÁŘE a KONGRESY:

15.3.2012: Regionální dermatovenerologický seminář "Pokroky v diagnostice a léčbě", Brno

13.-14.4.2012: Kurz modernej dermatovenerológie a korektívnej dermatovenerológie, Bratislava,SR

20.-21.4.2012: Národní dermatovenerologický kongres, Praha

6.6.2012: Konference mladých lékařů FN u sv. Anny Brno, 2.místo

r. 2013: Konference mladých lékařů FN u sv. Anny Brno, 1.místo

13.6.2012: XXV. kongres ČLS JEP , Pohlavně přenosné nemoci, Praha

21.10.2013: Seminář kardiovaskulární prevence, Brno

13.-14.6.2014: Medicína pro praxi - kongres, Hradec Králové

16.-17.3.2019: IV. praktická konference pro praktické lékaře, LF MU, Brno

11.-12.4.2019: Medicína pro praxi - kongres, Olomouc

18.-19.10.2019: Medicína pro praxi - kongres, Brno

7.-8.2.2020: V. praktická konference pro prakt. lékaře, Brno

8.-9.10.2021: XXVIII. Brněnské dny praktického lékařství, Brno

CERTIFIKÁTY:

2003- First certificate in English (FCE)


Jana PŘICHYSTALOVÁ

Všeobecná zdravotní sestra

VZDĚLÁNÍ:

registrovaná zdravotní sesta, střední zdravotnická škola s maturitou obor dětská sestra


MUDr. Barbora VALTROVÁ - t.č. neordinuje

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA


VZDĚLÁNÍ A PRAXE


2014 - 2011 Gymnázium Brno - Řečkovice

2011 - 2017 Lékařská fakulta MU Brno, všeobecné lékařství

2017 - 2020

- Nemocnice Ivančice

- FN Brno

- ordinace všeobecného praktického lékaře Říčany - VALTROVÁ s.r.o.

- ordinace všeobecného praktického lékaře - MUDr.,RNDr Ferencová Martina


2019 - Diplom celoživotního vzdělávání

2020 - Atestace z všeobecného praktického lékařství

V současnosti pracuji v ordinaci VPL v Říčanech u Brna, dále jako lékař LSPP v Nemocnici Ivančice a Blansko a jako lékař ústavně pohotovostní služby v Nemocnici Milosrdných bratří.