VZDĚLÁNÍ A PRAXE

 

MUDr. Bohumila ROTHOVÁ, CFMP

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA

1989-1991 ZŠ Jana Broskvy 3, Brno

1991-1993 ZŠ Antonínská 3, Brno- s rozšířenou výukou NJ

1993-2001 Gymnázium Matyáše Lercha s výukou NJ

2001-2007 Lékařská fakulta MU Brno, všeobecné lékařství

                   2005 semestr Ruhr-Universität Bochum SRN

2007-2010 rodičovská dovolená-syn

2010-2017 Ambulance praktického lékaře s.r.o. , MUDr. Petr Sovadina

                   2014 atestace z VPL

2017-2019 Ambulance praktického lékaře MUDr. Radvana Ergensová

od 1.1.2020  vlastní soukromá praxe


KURZY a SEMINÁŘE:

-od r. 2009 výcvik v individuální psychodynamické psychoterapii BIP, t.č. supervizní část

- stáž Hnízdo zdraví MUDr. Jan Hnízdil 2018

- Psychosomatika I-VI MUDr. Jarmila Klímová

- Byliny léčí- Jarmila Podhorná 2019
- Biosynteticá přípravka 2020

- kurz Síla dechu Scott Schwenk 2022

- 2021 -2022 komplexní studium funkční medicíny na FMU v Kalifornii

-od r. 2021 výcvik v párové a rodinné terapii IPPART Praha

- další semináře a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, jsem držitelkou diplomu celoživotního vzdělávání


Jana PŘICHYSTALOVÁ

Všeobecná zdravotní sestra

VZDĚLÁNÍ:

registrovaná zdravotní sesta, střední zdravotnická škola s maturitou obor dětská sestra


MUDr. Barbora VALTROVÁ

PRAKTICKÁ LÉKAŘKA


VZDĚLÁNÍ A PRAXE


2014 - 2011 Gymnázium Brno - Řečkovice

2011 - 2017 Lékařská fakulta MU Brno, všeobecné lékařství

2017 - 2020

- Nemocnice Ivančice

- FN Brno

- ordinace všeobecného praktického lékaře Říčany - VALTROVÁ s.r.o.

- ordinace všeobecného praktického lékaře - MUDr.,RNDr Ferencová Martina


2019 - Diplom celoživotního vzdělávání

2020 - Atestace z všeobecného praktického lékařství

V současnosti pracuji v ordinaci VPL v Říčanech u Brna, dále jako lékař LSPP v Nemocnici Ivančice a Blansko a jako lékař ústavně pohotovostní služby v Nemocnici Milosrdných bratří.